zo 29 mrt 2020  om 9.30 uur !!
Voorganger: Ds. Kees Burger
Viering - alleen via de KerkTV (internet en REKAM) te volgen
Ouderling: Ad de Regt
Organist: Piet van Rikxoort


Voorbeden voor deze viering kunt u doorgeven aan de scriba via mail scriba@protgemoudewater.nl

Orde van dienst:
Groet en mededeling door ouderling Ad de Regt
De Paaskaars wordt aangestoken
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 43: 1, 3, 4
Gebed om ontferming
Aansteken van waxine lichtjes
Zingen: Lied 598
Zingen: Lied 713: 1, 3, 5
Schriftlezing: Psalm 23 (NBV)
Glorialied: lied 713 vers 1, 3 en 5
Schriftlezing 2: Psalm 23 (versie Huub Osterhuis)
Zingen: Lied 23c: 1, 3, 5
Overweging
You Tube : ‘De Here is mijn herder’ opwekking 121
Gedenken mevr.van Dijk-de Hoop
Zingen: Veilig in Jezus' armen
Gelegenheid gaven over te maken.


Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n) via iDeal overmaken. 1ste collecte is bestemd voor het algemeen kerkwerk en de 2de collecte voor de diaconie. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
Slotlied: ‘You raise me up’ (You Tube Martin Hurkens)
Zegen 
Zingen: Lied 416: 4

terug