zo 8 mrt 2020  om 10.00
Voorganger: Ds. W.M. de Bruin
Viering
Ouderling: Bert van Leusden
Organist: Piet van Rikxoort

Orde van dienst:

 • Zingen: Lied 42: 1
 • Groet en bemoediging
 • Zingen: Lied 42: 3 
 • Kyrie
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Kinderkerk
 • Zingen: Projectlied: Een teken van leven
 • Eerste Schriflezing: Exodus 4:10-17 en 27-31 
 • Zingen: Lied: 91a: 1, 2
 • Tweede Schriftlezing: 1 Petrus 2:19-25
 • Uitleg en verkondiging
 • Zingen: Lied Hemelhoog 395 / Evangelische Liedbundel 213
 • Gebeden en gaven
 • Zingen: Lied 556: 1, 2, 3
 • Zegen, met gezongen “amen”

terug