zo 27 okt 2019  om 10.00 !!!
Voorganger: ds. K. Burger
Viering
Ouderling: Joke Weerstand
Organist: Bas Vliegenthart


Orde van dienst:

 • Openingslied: ‘Word stil’ 
 • Drempelgebed
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm van de intocht: Psalm 92: 1, 7
 • Kyrie-gebed, waarna gezongen Kyrielied: 745: 4, 2
 • Opmaat naar gloria
 • Glorialied: Lied 150a: 1, 3
 • Gebed bij de opening van de Bijbel
 • Kinderkerk
 • Schriftlezing: Jesaja 43: 21-25
 • Zingen: Psalm 103: 1
 • Schriftlezing: Marcus 2: 1-12
 • Zingen: ‘Hier lig ik Heiland zonder kracht ( mel. lied 834) 
 • Uitleg en verkondiging
 • Zingen: Lied 534
 • Gebeden en gaven
 • Slotlied: Lieed 939: 1, 3
 • Zegen, waarna gezongen ’amen’

terug