zo 20 okt 2019  om 9.30
Voorganger: Ds. J.H. Brederoo-Reitsma
Viering
Ouderling: Martine den Butter
Organist: Han Langeveld


Orde van dienst:

 • Groet en bemoediging
 • Intredelied: Lied 287: 1, 2, 4 en 5
 • Kyriegebed
 • Zingen:Lied 281: 1, 4, 9 en 10
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Kinderkerk
 • Schriflezing: Daniël 9: 14-19
 • Zingen: Psalm 102: 1 en 8
 • Schriflezing: Lucas7: 11-16
 • Zingen: Lied 130a
 • Uitleg en verkondiging
 • Zingen: Lied 837
 • Gebeden en gaven
 • Nodiging Heilig Avondmaal
 • Vredegroet
 • Dankgebed, afgesloten met het zingen van Lied 405: 1 en 4
 • Instellingswoorden
 • Onze Vader
 • Zingen: Gezang 188: 1
 • Brood en wijn worden uitgedeeld 
 • Gebed na de maaltijd
 • Slotlied: Lied 969
 • Zegen met gezongen “amen”

Koffie drinken na de viering

terug