zo 4 aug 2019  om 9.30
Voorganger: Ds. R.P. van der Plicht
Viering
Ouderling: Ineke van der Neut
Organist: Piet van Rikxoort


Orde van dienst:

 • Intredelied: Lied 280: 1, 2, 3, 4, 5
 • Groet en bemoediging
 • Zingen: Lied 280: 6, 7
 • Groot Glorialied: Psalm 150
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Kinderkerk
 • Schriftlezing: Psalm 1
 • Zingen: Lied 910: 1
 • Schriftlezing: Johannes 15: 1 t/m 10
 • Zingen: Lied 910: 3, 4
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Lied: 981
 • Gebeden en gaven
 • Zingen: Lied 416
 • Zegen, met gezongen “amen”

terug