zo 14 jul 2019  om 9.30
Voorganger: Ds. A. van Alphen-Keijzer
Viering
Ouderling: Gerda van Zijl
Organist: Han Langeveld

Orde van dienst:
Aanvangslied: Lied 107 vers 1 en 20
Stilgebed, bemoediging en groet
Zingen: Lied  1010 vers 1
Gebed om ontferming
Zingen: Lied 1010 vers 2
Woorden van genade
Zingen: Lied 1010 vers 3
Leefregel
Zingen: Lied 1010 vers 4
Gebed om de leiding van de heilige Geest
Schriftlezing : Mat. 20 vers 1-15 
Zingen: Lied 991 vers 1, 3, 6 en 7
Schriftlezing: Marcus 15 vers 22-33
Zingen: Lied 558  vers 1, 6, 8
Preek
Zingen: Eindeloos zijn de verhalen (melodie wat de toekomst brenge moge  lied 913
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotlied: Lied 981 vers 1, 2 , 4 en 5
Zegen

terug