zo 23 jun 2019  om 9.30
Voorganger: Ds. P. Vliegenthart
Viering
Ouderling: Agnelle van der Linde
Organist: Piet van Rikxoort

Orde van dienst:

 • Intredelied: Psalm 27:1 en 2
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 27:7
 • Kyriegebed; na de woorden “roepen wij tot U” zingen we telkens: 367d
 • Glorialied: 303
 • Kinderkerk
 • Schriftlezing: Lucas 8:26-39
 • Zingen: Lied 647
 • Preek
 • Zingen: Lied 695
 • Bij de gebeden, telkens na de woorden “Hoor ons als we samen zingend bidden”: Lied 368f
 • Slotlied: Lied 655

terug