zo 16 jun 2019  om 9.30
Voorganger: Ds. J.H. Brederoo
Viering
Ouderling: Hans Verweij
Organist: Bas Koster


Orde van dienst:

 • Groet en bemoediging
 • Intredelied: de voorganger zingt antifoon 703
 • Psalm 8: 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 mannen, 6 allen
 • Lied: de voorganger zingt antifoon 703 
 • Kyriegebed
 • Glorialied: lied 705
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Kinderkerk
 • Lezing: Spreuken 8, 22-31
 • Zingen: Psalm 29, 1 en 2
 • Lezing: Johannes 3, 1-16
 • Zingen: lied 237
 • Uitleg en verkondiging
 • Zingen: lied 695
 • Inzameling van gaven
 • Zingen: Laat de kinderen tot mij komen (Hemelhoog 506)
 • Nodiging
 • Vredegroet
 • Tafelgebed
 • Zingen: lied 405, 1 en 4
 • We bidden samen het Onze Vader
 • Lied: Gezang 188 (Oude Liedboek), 1
 • Brood en wijn worden uitgedeeld 
 • Gebed na de maaltijd
 • Slotlied lied 675
 • Zegen met gezongen “amen”
koffie drinken na de viering

terug