zo 2 jun 2019  om 9.30
Voorganger: Mw. N. Rijneveld
Viering
Ouderling: Martine den Butter
Organist: Bas KosterOrde van dienst:

 • Intredelied 287: 1,2
 • Lied 287: 5
 • Drempelgebed
 • Gezongen Kyrie: Lied 756: 1, 2, 4 en 6
 • Gloriawoord
 • Groot Glorialied Lied 146C: 1
 • Schriftlezing: Genesis 18: 20-33
 • Zingen:  Psalm 31: 1 en 15
 • Evangelielezing:  Lucas 11: 1-13
 • Zingen: Lied 995
 • Uitleg en verkondiging
 • Zingen:  Lied 939: 1 en 3
 • Gebeden
 • Slotlied  Lied 422
Koffie drinken na de viering

terug