do 30 mei 2019  om 9.30
Voorganger: Ds. Pauline Cornelisse
Viering
Ouderling: Gerda van Zijl
Organist: Han Langeveld

Orde van dienst Hemelvaartsdag

 • Aanvangslied: Psalm 107: 1, 20
 • Votum en groet
 • Zingen Lied 982: 1, 2, 3
 • Gebed
 • Zingen: Lied 650: 1, 2, 4, 7
 • Gebed om openheid voor de Schriften
 • Schriftlezing: Handelingen 1: 4 t/m 14
 • Zingen: Lied 663: 1, 2
 • Uitleg en verkondiging
 • Zingen: Lied 215: 2 t/m 7
 • Gebeden: beginnen met 3x lied 833. Na: “zo bidden wij:” 1x lied 833
 • Slotlied: Lied 418:1, 2

terug