Kerk in Actie biedt noodhulp aan ontheemden uit Nagorno-Karabach, u ook?
05 okt 2023 Kerk in Actie biedt noodhulp aan ontheemden uit Nagorno-Karabach, u ook?
We houden de situatie nauwlettend in de gaten.”
Wit u deze noodhulp aan de ontheemden uit Nagorno-Karabach ondersteunen via Kerk in Actie? Maak dan een gift over naar Kerk in Actie op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 0457 o.v.v. Noodhulp Nagorno-Karabach, of doneer online via https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/kerk-in-actie-biedt-hulp-aan-ontheemden-uit-nagorno-karabach/. Van harte aan bevolen door de ZWO/KiA-commissie.

Gebed voor Nagorno-Karabach
Rechtvaardige en barmhartige God,
Uw Zoon Jezus kwam om vrede te verkondigen.
Hij brak vijandschap en verdeeldheid af;
door Zijn kruis bracht Hij verzoening. 
Wij bidden voor de mensen in Nagorno-Karabach.
Na een tijd van voedseltekort, van vrees
en het verlies van geliefden, land en inkomen,
staan zij nu voor een onzekere toekomst. 
We bidden om gerechtigheid voor hen,
en het herstel van veiligheid en vertrouwen,
zodat de volken weer in vrede kunnen samenleven.
Door Christus, die onze vrede is.
Amen. 

Door Wilbert van Saane

 
terug