Bevestiging Ad de Regt als voorzitter van de kerkenraad