Even voorstellen - ds. Kees Burger
28 okt 2019 Even voorstellen - ds. Kees Burger
Na de studie theologie aan de VU te Amsterdam, werd ik in 1983 predikant in Zevenbergen (West-Brabant), vervolgens in Oud-Beijerland en daarna in Mijdrecht. In 2015 ging ik met emeritaat, zoals dat heet. Mijn vrouw en ik wonen nu in Kamerik. We genieten van de nieuwe levensfase en passen met veel plezier op dinsdag op de kleinkinderen. Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Ik was als ‘interimmer’ (‘hulppiet) al werkzaam in Nieuwerbrug en twee keer in Woerden. Ik ga ook nog zeer geregeld voor in kerkdiensten. Het ambt van predikant is mij altijd lief geweest, en dan vooral de drie kerntaken: prediking, pastoraat en catechese. Ik kijk er met veel voldoening op terug en prijs me gelukkig om er zo her en der nog wat mee bezig te zijn, zónder de druk van een volledige dagtaak.

Ik ben hartelijk ontvangen in Oudewater, werd al een beetje wegwijs gemaakt en kreeg een mooie kaart met allerlei namen erop. Dat geeft een gevoel van welkom-zijn. Inmiddels heb ik al een aantal mensen bezocht. Die bezoeken lopen zoals u dat gewend bent: via het Pastoraal Contact Punt. In principe maakt Mijnie Verweij voor mij de afspraken. Zes uur per week is natuurlijk beperkt. Ik ben er dan ook voor met name het crisis-pastoraat. Nu klinkt dat wat paniekerig. Er is mee bedoeld dat u op mij een beroep kunt doen als een predikant gewenst is. Dat kan bij ziekte, zorgen of spanningen zijn, maar ook bij bijvoorbeeld een geboorte. Pastoraat blijft vaak onzichtbaar. Het gebeurt vaak onopgemerkt. Daarom is in overleg besloten dat ik in de komende periode een paar keer zal voorgaan op de zondagochtend. In 2019 zal dat zijn op zondag 27 oktober en met Kerst.

ik ben nu al onder de indruk van de inzet van veel mensen en heb alle vertrouwen in een goede samenwerking. Laten we elkaar een goede tijd toewensen, in geloof, hoop en liefde.

ds. Kees Burger
terug