Nieuws van de beroepingscommissie
30 mrt 2023 Nieuws van de beroepingscommissie
We zullen u gedurende het proces zo goed mogelijk op de hoogte houden. Als u vragen heeft, kunt u natuurlijk ook altijd één van de voorzitters benaderen. Zoals u zult begrijpen, hebben wij te maken met privacygevoelige zaken, waardoor het voor kan komen dat wij niet alle vragen kunnen/mogen beantwoorden.

Wij hebben nu wel alvast een vraag aan u: Kent en/of weet u misschien een predikant die beroepbaar is én waarvan u denk dat deze geschikt is als predikant voor onze gemeente? Dan horen wij graag voor 1 mei de naam van die persoon en waarom u die geschikt acht. We kunnen deze dan meenemen in de oriënterende fase waarin we ons nu bevinden.

De naam kunt u mailen naar: beroepingscommissie@protgemoudewater.nl.
Uiteraard kunt u de naam ook telefonisch of per Whatsapp doorgeven aan Jacoline (06-53216137) of José (06-42208646).
terug