College van Kerkrentmeesters (CvK) College van Kerkrentmeesters (CvK)

e-mailadres: cvk@protgemoudewater.nl

Het college bestaat uit 4 kerkrentmeesters, waarvan 3 ouderling/kerkrentmeester. Daarnaast worden de vergaderingen bijgewoond door 5 vertegenwoordigers van diverse technische commissies en het Zalencentrum.

 
Algemeen.
De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente toe aan het college van kerkrentmeesters.
Dit college stemt zijn beleid af op het beleid van de kerkenraad en kan binnen de begroting zelfstandig handelen.
Er is een vrijwilligerscoördinator. Deze wordt door het college van kerkrentmeesters aangesteld.
 
Taken.
Het in overleg en met verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:

 • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente;
 • het zorgdragen voor de geldwerving;
 • het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente;
 • het beheren van de roerende en onroerende goederen van de gemeente;
 • het beheren van de financiën van de gemeente;
 • het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever;
 • het fungeren als aanspreekpunt voor de vrijwilligerscoördinator en de administrateurs;
 • het bijhouden van gemeentelijke registers, zoals het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek;
 • het beheer en exploitatie van het Zalencentrum;
 • het beheer van de archieven;
 • het beheer van de verzekeringspolissen;
 • de exploitatie van het kerkblad;
 • Arbo-zorg (gebruiksvergunning/brandveiligheid e.d.).

De pastorie wordt ook beheerd door de CvK.

terug