catechese catechese

START BASISCATECHESE

Er is basiscatechese voor kinderen uit groep 7 van de basisschool en voor kinderen uit groep 8 van de basisschool. Tijdens de basiscatechese gaan we gezellig samen eten. Tussen het eten door houden we ons bezig met een onderwerp dat te maken heeft met het christelijk geloof. We doen dit op allerlei verschillende manieren. We praten, lezen, spelen en knutselen. De eerste bijeenkomsten van dit jaar gaan over ‘Gods liefde’ aan de hand van bijbelverhalen.


Basiscatechese is één keer in de maand. Voor de groep-7-kinderen is Ingrid  Hoogenboom (0348-560222,  i.k.vink@hetnet.nl) de vaste begeleidster. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 1 oktober, vanaf zes uur bij Thijs Lissenburg, Koningin Julianastraat 29. 


De eerste bijeenkomst voor de groep-8-kinderen is op dinsdag 8 oktober, vanaf zes uur bij Jari Stafleu, Pastoorsakker 28. De vaste begeleiders van deze groep zijn Janke Bolhuis (035-6830114, jbolhuis@protgemoudewater ) en Esther Boer (0348-565799, ecboer@live.nl )


De kinderen ontvangen persoonlijk een uitnodiging. Dat het ook dit jaar gezellig en inspirerend  mag zijn!

terug