Bijpraten Bijpraten
Geplaatst: 24 september 2019

Beste gemeenteleden,

Zoals jullie weten is onze predikant Raymond de Hoop al enige tijd met ziekteverlof. Voor de zomer hebben we verschillende malen contact met hem gehad en afgesproken na de vakantie verder te zien. Onlangs hebben Marrie en ik een open en prettig gesprek met hem gehad.  Na een goede vakantie kon Raymond melden dat hij een paar voorzichtige stapjes vooruit aan het maken is. Hij is erg blij met de belangstelling en het medeleven vanuit de gemeente! Het is tegelijk wel duidelijk dat zijn burn-out een langdurig herstel zal vragen. Daarom valt over de termijn van zijn afwezigheid nog helemaal niets te zeggen. Als Kerkenraad/agendacommissie hebben wij daarom zijn vervanging voor het komende seizoen inmiddels zoveel mogelijk geregeld (zie het aparte stukje hierover in de Ontmoeting). Dankzij de inzet van heel velen! Het zal soms anders verlopen dan we gewend zijn maar ik vraag daar nogmaals ieders begrip voor in deze omstandigheden.
Voor dit moment heeft Raymond in elk geval rust nodig. Die rust en ruimte zijn nodig voor een goed herstel en die willen we hem ook geven. We zullen in regelmatig overleg met hem in de komende maanden zien hoe het verder gaat en de gemeente daarover ook blijven informeren. De kerkenraad wenst hem in elk geval, ongetwijfeld ook namens alle gemeenteleden, via dit stukje in de Ontmoeting alle sterkte en Gods zegen toe met zijn herstel!

Ad de Regt
Voorzitter
September 2019
 
terug