Begrotingen 2023 van CvK (PGO) en Diaconie
12 dec 2022 Begrotingen 2023 van CvK (PGO) en Diaconie
geplaatst: 12 december 2022

Het einde van het jaar begint te naderen dus zijn de penningmeesters van zowel de Diaconie als het CvK de afgelopen weken bezig geweest de begrotingen voor 2023 op te stellen. Zoals gebruikelijk worden de verkorte begrotingen met bijbehorende toelichting gepubliceerd op onze website.

Begroting CvK

Begroting Diaconie

Indien u vragen heeft over (één van) de begrotingen dan kunt u contact opnemen met de betreffende penningmeester: Diaconie  dhr. Rob Kasbergen - email of CvK  dhr. Peter Schippers - email.
terug