Afscheid ds. Piet Vliegenthart
15 mei 2017 Afscheid ds. Piet Vliegenthart
Geplaatst: 15 mei 2017
Na eer ruim 40-jarig dienstverband, waarvan de laatste negenjaar in de gemeente Berlicum-Rosmalen, gaat ds. Vliegenthart wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd met emeritaat.
Als predikant was hij verbonden aan de kerkelijke gemeenten van Heerhugowaard, Oudewater, Amsterdam-Zuidoost, Landsmeer, Utrecht Overvecht, Utrecht Zuilen en Berlicum-Rosmalen.
De afscheidsdienst vindt plaats op 18 juni om 10:00 uur in de Samen-op-Wegkerk, Raadhuisplein te Berlicum. Na de dienst is er gelegenheid ds. en mevr. Vliegenthart persoonlijk te ontmoeten. Wij bieden u daarbij een lunch aan.
Graag vernemen wij voor 1 juni of wij op uw aanwezigheid kunnen rekenen. 
De kerkenraad
Simon Middelkamp, voorzitter Nelly Snijders, scriba
Beatrixstraat 25 5258 LS Berlicum
Email

Aanmeldingen vanuit de PGO graag coördineren met onze scriba (Tel: 0348-563573) zodat we met elkaar mee kunnen rijden.
terug