2e collecte op 7 februari 2021
26 jan 2021 2e collecte op 7 februari 2021
Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere wereld diaconale projecten.
Wat kunnen ze doen met de bijdragen:
- € 23: zaden en landbouwgereedschap voor een gezin
- € 902: landbouwtraining voor een boer(in)
-1170: rampenoefening met Bengaalse organisaties.

Geef op 7 februari via de collectezak op onze PGO-website of via apostel app of maak uw bijdrage over via NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. rampenbestrijding Bangladesh.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/rampenbestrijdingbangladesh. Een link voor de film: In actie tegen cyclonen in Bangladesh: https://youtu.be/EiLb3QtEEsw .
Helpt u mee om deze 2e collecte op 7 februari tot een succes te maken? Hartelijk dank!

terug