2e collecte op 6 februari 2022 Kerk in Actie Werelddiaconaat – Oeganda
27 jan 2022 2e collecte op 6 februari 2022 Kerk in Actie Werelddiaconaat – Oeganda
Wat doet Kerk in Actie met het geld?
- € 10: 1 boer(in) kan boerenbeurs bezoeken
- € 55: 1 bewoner leert energiezuinige oven maken
- € 100: start van nieuwe spaargroep
- € 200: groep boer(innen) opleiden tot imker.
Geef daarom aan de 2e collecte op 6 februari 2022 of geef op rekeningnummer
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. landbouw Oeganda of doneer online www.kerkinactie.nl/boerinoeganda.
Hartelijk dank namens de boerengezinnen en Kerk in Actie voor uw gaven!
 
terug