2e collecte op 30 oktober 2022 van KiA voor Werelddiaconaat Golfstaten
27 okt 2022 2e collecte op 30 oktober 2022 van KiA voor Werelddiaconaat Golfstaten
In de rijke Golfstaten werken miljoenen gastarbeiders zich in het zweet voor een schamel loon. Ze zijn naar de Golfregio gekomen in de hoop te kunnen sparen voor een betere toekomst, maar ze weten nauwelijks te overleven. Onder hen zijn vele christenen die graag meer willen weten over de Bijbel. Maar hoe doe je dat als je niet kunt lezen of schrijven of niet goed begrijpt wat er staat? Het Bijbelgenootschap wil elk jaar 280 voorgangers en gemeenteleden trainen in de storytellingmethode. Op deze manier worden zo’n 5500 arbeidsmigranten actief betrokken bij de Bijbel. “Door de training heb ik geleerd om het woord van God zo te delen dat het mensen raakt. Het is een grote zegen voor ons,” vertelt Jelyn.
Wat kan Kerk in Actie, die het werk van het Bijbelgenootschap steunt, doen met uw bijdrage?
- € 20,00: 4 voorgangers ontvangen een studieboek over de storytelling-methode
- € 100,00: training in storytelling voor een voorganger.
Geef zondag 30 oktober a.s. aan deze 2e collecte voor Werelddiaconaat Golfstaten, of maak uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Golfstaten of doneer online. Hartelijk dank!

 
terug