2e collecte 5 februari 2023 Kerk in Actie Werelddiaconaat Pakistan - vaktraining voor jongeren
02 feb 2023 2e collecte 5 februari 2023 Kerk in Actie Werelddiaconaat Pakistan - vaktraining voor jongeren
Wat betekent dit project voor Sana Amanat? “Na de middelbare school begon ik aan een kunstopleiding, maar mijn familie is zo arm dat ik hiermee moest stoppen. Toen  hoorde ik dat AWARD een gratis training mobieltjes repareren voor meisjes aanbood. Mijn familie vond het niks: mannenwerk, zeiden ze. Maar ik heb de training met succes afgerond en werd door AWARD geholpen om mijn eigen reparatiewerkplaats te starten. Ik ben de eerste vrouw in Pakistan met reparatielab voor mobiele telefoons. Vrouwen en meisje uit de hele omgeving brengen hun mobieltjes voor reparatie bij mij, omdat zij zich in mijn werkplaats veilig voelen en ook weten dat hun gegevens veilig zijn.”
Helpt u mee de jongeren in Pakistan een toekomstperspectief te geven?
Geef aan deze 2e collecte op 5 februari 2023 of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. werkgelegenheid Pakistan.
Alvast hartelijk dank namens de jongeren in Pakistan en Kerk in Actie! 
 
terug