2e collecte 30 juni 2024 Kerk in Actie
27 jun 2024 2e collecte 30 juni 2024 Kerk in Actie
"De zorg voor de naaste in nood staat centraal in ons werk. Jezus' liefde delen met kwetsbare ouderen is, samen met professionaliteit, kwaliteit van onze dienstverlening én teamwork, de basis van ons werk." - Tamara Adasan, directeur Homecare.
Zo helpt u mee met uw bijdrage:
- € 25: zorgtraining van een familielid of vrijwilliger
- € 66: kosten bezoeken verpleegkundige aan patiënt in laatste levensfase
Via het programma Werelddiaconaat biedt Kerk in Actie zieke en kwetsbare ouderen in Moldavië thuiszorg en verpleegkundige hulp.
Geef in de 2e collecte op 30 juni a.s. of maak uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Ouderen Moldavië of doneer online. Lees meer op kerkinactie.nl/ouderenmoldavië
Helpt u mee om deze 2e collecte op 30 juni a.s. tot een succes te maken? Hartelijk dank!
 
terug