2e collecte 17 maart Kerk in Actie Zending Rwanda 2e collecte 17 maart Kerk in Actie Zending Rwanda
De stripverhalen gaan over bijbelverhalen maar ook over allerlei thema's vanuit het oogpunt van kinderen. Er zijn al boeken gemaakt over hun gezondheid, voeding, christelijke normen en waarden, kinderrechten, familieleven en goed omgaan met de aarde. Via hun school maken kinderen kennis met deze stripverhalen. Ieder jaar wil men 3000 nieuwe boeken verspreiden, waaronder steeds twee boeken over nieuwe onderwerpen, want ‘een kind dat leest, wordt een volwassenen die nadenkt', menen de oprichters.
Met je gift in de collecte steun je via het programma Zending van Kerk in Actie de verspreiding van leerzame stripboeken onder Rwandese kinderen. Van harte aanbevolen. Lees meer op kerkinactie.nl/stripboekrwanda .
Zo helpt uw bijdrage:
- € 25: 10 kinderen lezen een nieuw stripboek
- € 660: 1 nieuw boek schrijven
- € 1428: 1 nieuw boek illustreren
- € 900: seminar voor leraren over nieuw boek.
Via het programma Zending van Kerk in Actie steunt u de verspreiding van leerzame stripboeken onder Rwandese kinderen. Geef in deze 2e collecte op 17 maart 2024 of maak uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Zending Rwanda. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
 
terug