20 juni 2021 de 2e collecte voor Noodhulp Griekenland:
16 jun 2021 20 juni 2021 de 2e collecte voor Noodhulp Griekenland:
Kerk in Actie gelooft dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen hen met voedsel, gezondheidszorg en onderwijs, proberen hen op een betere plek te krijgen en pleiten er bij de overheid voor meer van hen in Nederland op te nemen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u dit belangrijke werk van Kerk in Actie voor opvang van gestrande vluchtelingen. Doet u mee? Geef aan deze 2e collecte of maak een bijdrage over op
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. collecte Griekenland. Hartelijk dank!
terug