zaterdag 8 april 2023 om 22.00 uur

Viering - Stille zaterdag
Voorganger(s): Ds. J. Schelling
Ouderling(en): Leo Smit
Organist: Bas Vliegenthart

Bijzonderheid: Stille Zaterdag

Moment van bezinning op stille zaterdag
Op stille zaterdag is er een dienst om 22:00 uur. De kerk zal om 21:00 uur al open zijn. U bent van harte welkom om vanaf deze tijd binnen te lopen voor een moment van bezinning. Dit zal in stilte zijn, maar ook met muziek.


Bekijk hier de viering via de kerkTV.

Orde van dienst:

 • De roep vanuit de duisternis
 • Zingen: Lied 598
 • Lezing: Genesis 1: 1-3
 • De nieuwe paaskaars wordt ontstoken
 • Zingen: ‘Jezus, U bent het licht in ons leven’
 • Zingen: Lied 600
 • Lofprijzing
 • Zingen: Psalm 134
 • Bemoeding en drempelgebed
 • Lezing: Exodus 14: 15-22, 29-30
 • Zingen: 'Een toekomst vol van hoop'
 • Lezing: Jesaja 35: 1-10
 • Zingen: Lied 362: 1, 3
 • Lezing: Ezechiël 37: 1-14
 • Zingen: Lied 608: 1, 3
 • Doopgedachtenis
 • Zingen: Lied 344
 • Lezing: Romeinen 6: 3-5 en 8-11
 • Zingen: Lied 833
 • Gebeden
 • Lezing: Lucas 24: 1-8
 • Zingen: Lied 642: 1, 4, 7, 8
 • Zegen                                                                                
Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de Apostel app. De app kunt u vanuit de Google play of App store installeren op tablet of smartphone.

terug