Zondag 19 september: Waarom zoek je Jezus? Zondag 19 september: Waarom zoek je Jezus?
WELK VERHAAL LEZEN  OF LUISTEREN WE? Jezus is in Jeruzalem, waar het Loofhuttenfeest gevierd wordt. Bij de tempel verkondigt hij het evangelie. De Farizeeën en hogepriesters sturen dienaren om hem te arresteren, de toehoorders zijn in verwarring. Wat bedoelt Jezus toch allemaal met zijn

Speel je mee? 
Verstoppertje!
Hoe is het als je gevonden wordt? Jezus zegt tegen de mensen jullie zullen mij zoeken maar niet vinden Hoe zou dat zijn voor die mensen en voor Jezus zelf?
Heb jij vragen aan Jezus? schrijf ze op kleine (plak) briefjes. Plak ze op of bevestig ze aan een tak. Misschien hebben je ouders of broers en zussen ook wel vragen en willen ze die ook erbij voegen. Hoe mooi is het dan om er samen over te praten of er voor te bidden.
Kijk hier voor het werkblad.
 
terug