Zondag 16 mei: Gebed voor de wereld Zondag 16 mei: Gebed voor de wereld
Hallo jongens en meisjes,
Bidden jullie thuis? Waar, wanneer en hoe? Bid jij zelf weleens als je alleen bent? Wat zeg en doe je dan?

Gebed voor de wereld
We bidden voor de schepping, voor alles wat groeit en bloeit.
wilt U zorgen voor alles wat U heeft gemaakt, in de hemel en op aarde? 
Dit bidden wij samen, in Jezus’ naam.
We denken aan de plekken waar oorlog en onrust is.
Wilt U zorgen dat mensen in vrede samenleven?
Dit bidden wij samen, in Jezus’ naam.
We denken aan de mensen en dieren die we moeten missen.
Wilt U dichtbij zijn als we ons alleen of verlaten voelen?
Dit bidden wij samen, in Jezus’ naam.
We denken aan deze wereld waar veel gebroken en stuk is.
Wilt U het beter maken? Dit bidden wij samen, in Jezus’ naam.
Ook willen we U laten weten wat wij wensen voor de wereld:
(hier is ruimte om de wensen van de gemeente te noemen)
We vieren dat we leven, dat we samen mogen zijn.
Dank U dat U ons leven lucht geeft! Dit bidden wij samen, in Jezus’ naam. Amen


Het verhaal van vandaag is ook een gebed wil je lezen of luisteren.

Jezus vertelde de mensen over God. Hij praatte veel met mensen en hij sprak met God. Over onrecht, over nood en zorg, over geloof en ongeloof.

Werkblad 1:
Dit werkblad sluit aan bij het gespreksonderwerp in Kind op Zondag: ‘Waar wil jij voor bidden?’ Kinderen kunnen dat delen, voor sommige kinderen is het moeilijk of lastig om er woorden aan te geven. Zij tekenen erover. Nodig: (kleur)potloden, stiften.

Werkblad 2:
Jezus bidt voor de wereld. Vraag eens: ‘Als jij denkt aan onze wereld, waar zou jij dan voor willen bidden?’ Begin maar klein: noem een naam van een familielid bij elk poppetje met een F, een vriend of vriendin bij elk poppetje met een V, iemand uit jouw dorp of stad bij elke S, iemand uit Nederland bij een L en iemand uit de wereld bij een W. Zo kom je de hele wereld rond. Kinderen kennen ongemerkt veel mensen, van sport, muziek, school, jeugdjournaal, de camping, vloggers en andere media. Zijn er thema’s waarvoor je zou willen bidden? Schrijf ze op de wereldbol. Nodig: kleurpotloden, stiften en pennen.
 
terug