Werkvakantie Burkina Faso

Werkvakantie Burkina Faso

Het project vangt oude vrouwen op die door de lokale bevolking als heksen worden aangemerkt, van tovenarij worden beschuldigd en die uit de gemeenschap en het dorp worden verstoten.
Het project probeert de vrouwen voor zover dat nog binnen hun mogelijkheden ligt, actief en nuttig bezig te houden in en rondom het centrum. Bijvoorbeeld door ze zelf te laten koken, groente te laten verbouwen en zeep te laten maken welke ze op de markt kunnen verkopen. Wij kunnen de vrouwen daarin ondersteunen en nieuwe activiteiten aanleren.
Wat betreft de bouwactiviteiten is er altijd wel iets te doen. Het project zit pas een kleine twee jaar op deze locatie omdat de vorige door overstromingen onbruikbaar geworden was. Er is nog volop werk te doen aan watertanks, slaapruimtes, enz. Omdat wij er pas november 2018 naar toe gaan is nu nog niet precies aan te geven waar de werkzaamheden uit zullen bestaan.
 
Wat we daar kunnen gaan doen en wat we kunnen betekenen voor deze mensen is mede afhankelijk van de mensen die meegaan, het  wordt een project op maat.
De twee weken zullen een afwisseling zijn van dagen met bouwwerkzaamheden en met de vrouwen werken  en daarnaast vakantiedagen waarop we wat zien van het land en de cultuur ervaren.
 
De geldelijke bijdrage die nodig is voor het project gaan we met acties bij elkaar brengen, de reis betalen de deelnemers zelf. Dat is met kosten van vaccinaties en visum ongeveer €2000,00
 
Ja, inderdaad, het is best veel geld, en ja, het kost twee weken vrije tijd of vakantiedagen, maar wat je er voor terug krijgt is onbetaalbaar.
 
Bent u enthousiast geworden, of wilt u meer informatie neem dan even contact op met Mieke, Nynke of Elsbeth.  We hopen dat er nog een aantal mensen net zo enthousiast is als degene die al mee gaan en dat u zich misschien wel aanmeldt.
 
Nynke de Boer       email         
Mieke Schippers    email
Elsbeth Barnard     email

terug