Commissie Vorming & Toerusting Commissie Vorming & Toerusting

Doelstelling

Vorming maakt je bewust van de gedachten en gevoelens in jezelf en in de wereld om je heen; het is een leren dat gericht is op een ontwikkeling van binnenuit.
Toerusting geeft je iets in handen, vaardigheid en kennis, een passend gereedschap in de contacten met de medemens.
De commissie Vorming & Toerusting (V&T) levert een bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van gemeenteleden met als doel de groei van de gemeenteleden in de relatie tot God, tot elkaar en in dienst aan de samenleving te helpen bevorderen. V&T probeert daarbij bij te dragen aan politiek-maatschappelijke bewustwording, bestaansverheldering en bemoediging van binnen- en buitenkerkelijke groeperingen en personen.

Uitvoering

V&T organiseert ieder jaar diverse cursussen, lezingen en andere activiteiten. Alles wordt vermeld in het V&T programmaboekje dat ieder (kerkelijk) jaar uitkomt. Voorbeelden van activiteiten zijn filmavonden,  boekbesprekingen, een basiscursus geloven, mediteren en ‘Gluren bij de buren’. Er wordt geprobeerd om ieder seizoen met iets speciaals af te sluiten (zoals een theatervoorstelling). In het programmaboekje worden ook activiteiten van andere commissies en kerkgenootschappen opgenomen.
Tevens probeert V&T te reageren op actuele maatschappelijke thema`s. Daartoe wordt soms een lezing of workshop buiten het programmaboekje om georganiseerd. Deze kunt u vinden op de PGO website als nieuwsfeit.

V&T wil niet alleen leden van de Ontmoetingskerk in aanraking brengen met het geloof, maar ook andere geïnteresseerden. Daarom voeren wij een uitgebreid PR beleid. Een aantal activiteiten van V&T wordt dan ook vermeld in huis aan huis bladen en door middel van posters en flyers extra onder de aandacht gebracht.

Programma 2020-2021

Vanwege de coronapandemie en de daarbij behorende onzekerheid of er wel activiteiten mogen worden georganiseerd wordt er helaas voor 2020-2021 geen programmaboekje uitgegeven. Dat wil niet zeggen dat er geen enkele activiteit meer wordt georganiseerd. 'Zin in film', 'Keek op de Preek' en koffie drinken op vrijdagmorgen zijn bijvoorbeeld activiteiten die met enige regelmaat worden georganiseerd indien toegestaan. Hou de berichtgeving op website, nieuwsbrief en Ontmoeting hierover in de gaten. Voor sommige activiteiten is reserveren dan wel verplicht.

Wees desondanks welkom bij één van onze activiteiten!

Contact:

  • Hannie van Luipen voorzitter
  • Vacature penningmeester (Peter Kaijen a.i.)
  • José Groot secretaris
  • Gerda van Zijl
  • Roelofien de Ridder
  • Han Langeveld (Contactpersoon van de kerkenraad)
     

Wilt u contact met V&T, klik dan op deze link: e-mailadres

Overige contactgegevens kunt u vinden in het jaarboekje van de Ontmoetingskerk en ons programmaboekje.
 

terug