Kerkvieringen alleen online te volgen t/m zondag 17 januari Kerkvieringen alleen online te volgen t/m zondag 17 januari
geplaatst: 18 december 2020

De afgelopen dagen is er uitgebreid overleg geweest tussen de overheid en de vertegenwoordigers van kerkgenootschappen over de lockdown maatregelen. De uitkomst hiervan is dat ook het moderamen van de Protestantse Kerk het advies geeft vieringen online te doen. Met pijn in het hart, maar overtuigd van het belang van dit advies, heeft de kerkenraad van de PGO besloten hieraan gevolg te geven. Dit betekent dat het vanaf komende zondag tot en met in elk geval zondag 17 januari niet meer mogelijk is een reservering voor een viering te doen. Natuurlijk kunt u onze vieringen op de gebruikelijke manier thuis blijven volgen. Op deze manier nemen we ook als PGO onze verantwoording om verspreiding van het virus tegen te gaan.
terug