zondag 12 februari 2023 om 10.00 uur

Viering
Voorganger(s): Ds. J.H. Brederoo-Reitsma
Ouderling(en): Martine den Butter
Organist: Han Langeveld


Bekijk hier de viering via de kerkTV.

Orde van dienst:

 • Zingen: Lied 216
 • Groet en bemoediging
 • Zingen: Lied 119: 1, 5, 6
 • Kyriegebed
 • ZIngen: Lied: 305: 1, 2, 3
 • Gebed
 • Kinderkerk
 • Schriftlezing: Deuteronomium 30: 15-20
 • Zingen: Lied 119a
 • Schriftlezing: Matteüs 5: 17-26
 • Zingen: Lied 311
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Gebeden
 • Collecte
 • Zingen: Lied 422
 • Zegen

                                                                                
Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de Apostel app. De app kunt u vanuit de Google play of App store installeren op tablet of smartphone.

terug