zondag 25 december 2022 om 10.00 uur, samenzang vanaf 09.45 uur

Viering - Kerstfeest
Voorganger(s): Ds. E.R.V. Schuddebeurs
Ouderling(en): Leo Smit
Organist: Bas Vliegenthart

Met kerst vieren wij dat Jezus Christus is geboren als Zoon van God en Maria’s  kind. Hij komt op de wereld in een stal bij de beesten. Op menig kerstkaart staan een os en de ezel; in het Hebreeuws “”sjoor we chamoor”. Dat is in het Nederlands verworden tot “schorrie morrie”. Klinkt als: dáár wil je niet bij horen! Jezus brengt heel menselijk een God in beeld, die bij ons wil horen omdat  wij bij Hém mogen horen. Waarom staan er meestal geen schàpen of zo op de kerstkaart? Lees maar na in Jesaja 1 vers 3a. De os en de ezel wéten wel wie hun baas is. Ze staan daar om ons te bepalen bij het geloof dat de HERE God ‘de baas’ is, de Eigenaar van de ‘beestenboel’ die wij mensen kunnen maken in het groot en in het klein. De wereld draait dan misschien wel door, maar het is Gods creatie. Het is déze wereld waar Gods liefde naar uit gaat. Hij laat niet los. Hij blijft trouw aan zijn volk Israël, aan zijn Kerk en zijn mensen door alle tijden heen. Dat, Hij geeft ons vertrouwen en voedt onze hoop.

Komt allen tezamen                        
Dit is het eerste lied dat wij in samenzang gaan zingen. Wij zijn dankbaar dat het dit jaar weer mogelijk is om als gemeente daadwerkelijk bij elkaar te komen en samen deze Kerstviering te beleven. Een voorbereidingsgroep is samen met ds. Erik Schuddebeurs druk bezig om deze viering gestalte te geven. Onze muziekgroep, organist en een trombonist verlenen hun instrumentale ondersteuning en een kerstverhaal voor de kinderen vanuit de kerststal zal ook niet ontbreken. ‘Komt allen tezamen’,  wij zien u graag in deze viering.

Bekijk hier de viering via de kerkTV.

Orde van dienst:

 • Zingen: Lied 477: 1, 2, 3, 4                       
 • Zingen: Lied 476: 1, 3, 4                     
 • ZIngen: Lied 481: 1, 2, 3 
 • Welkom
 • Zingen: ELB 425
 • Groet en bemoediging
 • Aansteken adventskaars en gedicht
 • Zingen: JdH 827:1                         
 • Kerstverhaal                 
 • Zingen: JdH 827: 2, 3                        
 • Kinderkerk
 • Gebed 
 • Zingen: Lied 487:1, 2, 3
 • Gebed 
 • Schriftezing: Jesaja 52: 7-10
 • Zingen: Lied 98:4                           
 • Schriftlezing: Lucas 2:1 -7
 • Zingen: Lied 478: 2  
 • Schriftlezing: Lucas 2: 8 -14
 • Zingen: Lied 498: 5  
 • Schriftlezing: Lucas 2: 15 – 20
 • Zingen :Lied 485: 1, 2                 
 • Verkondiging bij Jesaja 1:3a        
 • Muzikaal intermezzo     
 • Zingen: Lied 505: 1, 2, 3            
 • Gebeden
 • Zingen: Lied 458
 • Zingen: Lied 1006
 • Collecte
 • Zingen: Wat de toekomst brengen moge
 • Zegen
 • Zingen: Ere zij God
 • Muziek: Lied 484

                                                                                
Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de Apostel app. De app kunt u vanuit de Google play of App store installeren op tablet of smartphone.
 

terug