zondag 4 december 2022 om 10.00 uur

Viering - 2e zondag van de Advent
Voorganger(s): Ds. F.C. van Dijke
Ouderling(en): Elly Vliegenthart
Organist: Han Langeveld

Bijzonderheid: Heilig Avondmaal, koffie drinken

Bekijk hier de viering via de kerkTV.

Orde van dienst:

 • Bemoediging en Groet
 • Zingen: Lied 451: 1, 3, 4
 • Aansteken adventskaars
 • Gebed om ontferming
 • Zingen: Lied 444: 1, 3, 4
 • Gebed om Licht van de Heilige Geest
 • Kinderkerk
 • Zingen: Projectlied
 • Schriftlezing: Ruth 1 
 • Zingen: Het lied van Ruth: 1 
 • Verkondiging 1
 • Zingen: Het lied van Ruth: 2, 3
 • Schriftlezing: Ruth 4: 9 t/m 17  
 • Zingen: Het lied van Ruth: 4
 • Verkondiging 2
 • Meditatief luisterlied: Lied van Ruth door Stef Bos
 • Voorbeden en stil gebed
 • Inzameling van de gaven
 • Nodiging
 • Vredegroet
 • Dankgebed
 • Zingen: Lied 405: 1, 4
 • Instellingswoorden
 • Gebed
 • Zingen: Lied 377: 1, 4, 5
 • Brood en wijn worden uitgedeeld
 • Gebed na de maaltijd
 • Zingen: Lied 146: 1, 4, 5
 • Zegen

                                                                                
Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de Apostel app. De app kunt u vanuit de Google play of App store installeren op tablet of smartphone.
 

terug