zondag 9 oktober 2022 om 9.30 uur

Viering
Voorganger(s): Ds. P.M.W. van der Schans
Ouderling(en): Coroline de Ruiter
Organist: Han Langeveld

Bekijk hier de viering via de kerkTV.

Orde van dienst:

 • Zingen: Lied 116:1, 2, 3, 8
 • Groet en bemoediging
 • Zingen: Lied 51: 1
 • Kyriegebed
 • Zingen: Lied 704
 • Gebed
 • Schriftlezing: 1 Kronieken 29:10-18
 • Zingen: Gezang 71
 • Schriftlezing: Lucas 17:11-19
 • Zingen: Lied 25A
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Lied 218:1, 2, 4, 5
 • Gebeden
 • Collecte
 • Zingen: ‘Danklied’ van Jaap Zijlstra
 • Zegen


Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de Apostel app. De app kunt u vanuit de Google play of App store installeren op tablet of smartphone.
 

terug