zondag 25 september 2022 om 9.30 uur

Viering
Voorganger(s): Ds. I. van der Meulen
Ouderling(en): Martine den Butter
Organist: Bas Vliegenthart

Bekijk hier de viering via de kerkTV.

Orde van dienst:

 • Zingen: Lied 221: 1, 2
 • Groet en bemoediging
 • Zingen: Lied 221: 3
 • Zingen: Lied 598
 • Tekst: Er is altijd ergens licht – Karel Eykman
 • Gebed 
 • Kinderkerk
 • Lezing: Lucas 16: 19-21
 • Wie is Lazarus?
 • Zingen: Lied 647: 1, 2, 3, 4
 • Lezing: Lucas 16: 22-26
 • Hemel en hel?
 • Stilte
 • Lezing: Lucas 16: 27-31
 • De weg ten leven
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Lied 316: 1, 2, 4
 • Gebeden
 • Collecte
 • Zingen: 'Samen op weg'
 • Zegen

Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de Apostel app. De app kunt u vanuit de Google play of App store installeren op tablet of smartphone.

terug