zondag 12 juni 2022 om 9.30

Viering
Voorganger(s): Ds. P.M.W. van der Schans
Ouderling(en): Joke Weerstand
Organist: Han Langeveld

Bijzonderheid: Heilig Avondmaal

Bekijk hier de viering via de kerkTV.

Orde van dienst:

 • Groet en bemoediging
 • Zingen: Psalm 8:1, 2, 6
 • Kyriegebed
 • Zingen: Lied 705:1, 4
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Zingen: Lied 385:1, 4
 • Kinderkerk
 • Schriftlezing: Johannes 3: 1-21
 • Zingen: Lied 412:1, 3
 • Schriftlezing: Romeinen 8: 12-17
 • Zingen: Lied 886: 2
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Lied 704: 1, 3
 • De maaltijd van de Heer
 • Gebeden
 • Collecte
 • Nodiging
 • Zingen: Lied 344
 • Vredegroet
 • Dankgebed
 • Zingen: Lied 405: 1, 4
 • Zingen: Gezang 188: 1
 • Brood en wijn worden uitgedeeld
 • Gebed na de maaltijd
 • Zingen: Lied 675
 • Zegen


Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de Apostel app. De app kunt u vanuit de Google play of App store installeren op tablet of smartphone.

terug