zondag 5 juni 2022 om 9.30

Viering
Voorganger(s): Dhr. D. Boogert
Ouderling(en): Mieke Schippers
Organist: Han Langeveld

Bijzonderheid: Pinksteren, koffie drinken

Bekijk hier de viering via de kerkTV.

Orde van dienst:

 • Zingen: Psalm 133:1, 2, 3
 • Groet en bemoediging
 • Zingen: Lied 681
 • Kyriegebed
 • Zingen: Lied 632
 • Gebed van de zondag
 • Kinderkerk
 • Luisteren: Vuur uit de hemel
 • Lezing: Handelingen 2:1-13
 • Zingen: Lied 674
 • Lezing: Johannes 14:15-26
 • Zingen: Lied 333 
 • Verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Lied 903:1, 3, 6
 • Gebeden
 • Collecte
 • Zingen: Lied 415
 • Zegen


Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de Apostel app. De app kunt u vanuit de Google play of App store installeren op tablet of smartphone.

terug