donderdag 26 mei 2022 om 9.30

Viering
Voorganger(s): Mw. D. Rietveld
Ouderling(en): Coroline de Ruiter
Organist: Bas Vliegenthart

Bijzonderheid: Hemelvaartsdag

Bekijk hier de viering via de kerkTV.
Orde van dienst:

 • Zingen:  Lied 1010: 1, 2
 • Groet en bemoediging
 • Zingen: Lied 1010: 3, 4
 • Kyrie
 • Luisteren: Glorie aan God
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Psalm 47
 • Zingen: Lied 662; 1, 2
 • Lezing: Handelingen 1:1 t/m14
 • Zingen: Eens zal op de grote morgen 
 • Uitleg en verkondiging 
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Johannes de Heer 981
 • Gebeden
 • Collecte
 • Zingen: Lied 705: 1, 3, 4
 • Zegen


Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de Apostel app. De app kunt u vanuit de Google play of App store installeren op tablet of smartphone.

terug