zondag 15 mei 2022 om 9.30

Viering
Voorganger(s): ds. M. van Diepen
Ouderling(en): Elly Vliegenthart
Organist: Bas Vliegenthart

Bijzonderheid: koffie drinken

Bekijk hier de viering via de kerkTV.

Orde van dienst:

 • Zingen: Lied 212: 1, 3, 4
 • Groet en bemoediging
 • Zingen: Lied 98: 1, 2
 • Kyrie, afgesloten met Lied 301a
 • Zingen: Lied 304
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Gesprekje met de kinderen
 • Kijken naar Youtube: Vader dank u wel
 • Aansteken van de kaars en zingen van het kaarsenlied
 • Schriftlezing: Hosea 11: 1-11
 • Zingen: Lied 217: 1, 2, 3
 • Schriftlezing: Matteus 6: 9-15
 • Zingen: Lied 886 
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Lied 340b
 • Gebeden
 • Zingen: Lied 1005 
 • Collecte
 • Zingen: Lied 885
 • Zegen

Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de Apostel app. De app kunt u vanuit de Google play of App store installeren op tablet of smartphone.

terug