Zondag 1 aug 2021  om 9.30
Voorganger: Ds. F.C. van Dijke
Viering
Ouderling: Mieke Schippers
Organist: Bas Vliegenthart

Voor het bijwonen van deze viering is reserveren verplicht, kijk voor meer informatie bij 'Laatste nieuws' op deze website. Online reserveren kan via deze link.

Bekijk hier de viering via de kerkTV internet. 

Orde van dienst:

 • Intredelied: Psalm 136: 1, 2, 3
 • Groet en bemoediging
 • Psalm 136: 13 
 • Kyrie
 • Groot Glorialied: Lied 103c: 1, 5
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Kinderkerk
 • Schriftlezing: Mattheüs 25: 13 - 30
 • Lied 912: 1, 3, 4, 6
 • Schriftlezing: Galaten 5: 22 - 23
 • Lied 791: 1, 2, 3, 4
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Lied 754: 1, 2, 3
 • Gebeden en gaven
 • Psalm 146: 1, 3
 • Zegen

Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de Apostel app. De app kunt u vanuit de Google play of App store installeren op tablet of smartphone.

terug