zo 13 dec 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Raymond de Hoop
Viering
Ouderling: Coroline de Ruiter
Organist: Piet van Rikxoort

Bijzonderheid: 3e Advent en doopdienst

In deze viering zal Max Verdouw, zoontje van Marlies Plomp en Hendrik Verdouw, gedoopt worden.

Voor het bijwonen van deze viering is reserveren verplicht, kijk voor meer informatie bij 'Laatste nieuws' op deze website. Online reserveren kan via deze link.

Bekijk hier de viering via de kerkTV internet. 

Orde van dienst:

 • Beginwoord: Psalm 80: 2-4
 • Zingen: Psalm 85: 1
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 85: 4
 • Aansteken adventskaars
 • Zingen: Lied 444: 1, 3
 • Zingen: Lied: “Laat de kinderen tot mij komen”
 • Onderwijzing
 • Presentatie
 • Zingen: Dooplied: 1, 2
 • Doopgebed
 • Doopvragen
 • Gelofte (gemeente)
 • Zingen: Geloofsbelijdenis: Lied 344
 • Doop
 • Zingen: Dooplied: 3, 4
 • Gebed
 • Kinderkerk
 • Lezing: Jesaja 29: 17-24
 • Zingen: Lied 447: 1, 3
 • Lezing: Matteüs 11: 2-10
 • Luisteren: Lied “Ik zie jou”
 • Overdenking
 • Muziek
 • Zingen: Lied 460: 1, 5, 6
 • Gebeden en gaven
 • Luisteren: Slotlied “You Say” – Lauren Daigle
 • ZegenKlik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de Apostel app. De app kunt u vanuit de Google play of App store installeren op tablet of smartphone.

terug