Zondag 29 nov 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Mw. N. Rijneveld-Schep
Viering
Ouderling: Hans Verwey
Organist: Han Langeveld

Bijzonderheid: 1e advent

Bekijk hier de viering via de kerkTV internet. 

Voor het bijwonen van deze viering is reserveren verplicht, kijk voor meer informatie bij 'Laatste nieuws' op deze website. Online reserveren kan via deze link.

Orde van dienst:

 • Zingen: Psalm 25: 1
 • Groet en bemoediging
 • Zingen: Psalm 25: 2 
 • Aansteken 1e adventskaars
 • Zingen: Lied 444: 1
 • Kyriegebed
 • Zingen: Lied 885
 • Gebed van de zondag
 • Kinderkerk
 • Evangelielezing: Marcus 13: 24-37
 • Zingen: Lied 460: 1, 2, 4
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Lied 442
 • Gebeden en gaven
 • Herdenken mevr. Verwoerd
 • Zingen: Lied 439: 1, 3
 • Zegen
Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de Apostel app. De app kunt u vanuit de Google play of App store installeren op tablet of smartphone.

terug