Zondag 19 jul 2020  om 9.30
Voorganger: Ds. Raymond de Hoop
Viering
Ouderling: Marcella Grob
Organist: Bas Vliegenthart


Voor het bijwonen van deze viering is reserveren verplicht, kijk voor meer informatie bij 'Laatste nieuws' op deze website. Online reserveren kan via deze link.

Bekijk hier de viering via de kerkTV internet. 

Orde van dienst:

 • Beginwoord: Psalm 84: 4-5
 • Zingen: Psalm 84: 2
 • Bemoediging en groet
 • Kyrie en Gloria: gesproken Lied 281
 • Zingen: Psalm 103e
 • Gebed
 • Aandacht voor de kinderen
 • Lezing: Jesaja 40: 12-25
 • Luisteren: Lied 322 
 • Lezing: Romeinen 8: 18-27
 • Zingen: Lied 756: 1, 2, 4, 6 
 • Lezing: Matteüs 13: 24-30, 36-43
 • Zingen: Lied 765: 1, 3, 6
 • Overdenking
 • Luisteren: Lied “Geest van hierboven”
 • Gebeden
 • Inzameling
 • Slotlied “Wij gaan op reis langs de weg van verlangen”
 • Zegen


Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de kerkgeld app. De app kunt u vanuit de app store (Apple en IOS) installeren op tablet of smartphone.

terug