zo 5 jul 2020  om 9.30
Voorganger: Ds. Raymond de Hoop
Viering
Ouderling: Marcella Grob
Organist: Han Langeveld


Voor het bijwonen van deze viering is reserveren verplicht, kijk voor meer informatie bij 'Laatste nieuws' op deze website. Online reserveren kan via deze link.

Bekijk hier de viering via de kerkTV internet. 

Orde van dienst:

 • Beginwoord: Psalm 122:1–2
 • Zingen: Lied 276:1
 • Bemoediging en groet
 • Spreken: Lied 276: 2
 • Zingen: Lied 276: 3 
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Jezus Sirach 6:18-37
 • Zingen: Psalm 111: 4, 6
 • Lezing: Matteüs 11: 25-30
 • Luistern: Lied 936
 • Overdenking
 • Luisteren: “U geeft rust”
 • Gebeden
 • Inzameling
 • Slotlied 695
 • Zegen


Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de kerkgeld app. De app kunt u vanuit de app store (Apple en IOS) installeren op tablet of smartphone.

terug