zo 28 jun 2020  om 9.30
Voorganger: Ds. Raymond de Hoop
Viering
Ouderling: Ad de Regt
Organist: Bas Vliegenthart

Besloten viering. Bekijk hier de viering via de kerkTV internet. 

Voorbeden voor deze viering kunt u doorgeven aan de scriba via mail scriba@protgemoudewater.nl

Orde van dienst:

 • Psalmwoord: Ps 89: 12-13, 15
 • Zingen: Psalm 89: 5, 6
 • Bemoediging en groet
 • Kyriegebed
 • Glorialied: Tienduizend redenen
 • Gebed
 • Schriflezing: Jeremia 29: 1, 4-14
 • Zingen: Lied 713: 1, 3, 4
 • Schriftlezing: Matteüs 10: 34-42
 • Zingen: Lied 313:1, 4, 5
 • Overdenking
 • Muziek
 • Zingen: Lied 757
 • Gebeden
 • Slotlied: Een land om van te dromen
 • Zegen


Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de kerkgeld app. De app kunt u vanuit de app store (Apple en IOS) installeren op tablet of smartphone.

terug