Zondag 14 jun 2020  om 9.30
Voorganger: Ds. D.J. Versloot
Viering
Ouderling: Ad de Regt
Organist: Bas Vliegenthart

Besloten viering. Bekijk hier de viering via de kerkTV internet. 

Voorbeden voor deze viering kunt u doorgeven aan de scriba via mail scriba@protgemoudewater.nl

Orde van dienst:

 • Aanvangslied: Psalm 84a 
 • Groet en bemoediging
 • Zingen: Lied 837: 1, 2 
 • Inleiding 
 • Zingen: Gebed: Lied 906: 6, 8 
 • Schriftlezing:  Exodus 25: 1-9
 • Filmpje Benny en Chantal 
 • Uitleg en verkondiging 1
 • Zingen: Lied  825: 5, 8 
 • Schriflezing: 1 Korintiërs 6: 19,20
 • Uitleg en verkondiging 2
 • Luisterlied: U geeft rust
 • Gebeden en Gaven
 • Zingen: Slotlied: Woon in mijn dromen 
 • Zegen
Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de kerkgeld app. De app kunt u vanuit de app store (Apple en IOS) installeren op tablet of smartphone.

terug