Zondag 31 mei 2020  om 9.30
Voorganger: Ds. Raymond de Hoop
Viering - Pinksterfeest
Ouderling: Joke Weerstand
Organist: Bas Vliegenthart

Besloten viering. Bekijk hier de viering via de kerkTV internet. 

Voorbeden voor deze viering kunt u doorgeven aan de scriba via mail scriba@protgemoudewater.nl

Orde van dienst:

 • Beginwoord: Psalm 68: 20-21
 • Zingen: Psalm 68: 7  
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming met driemaal responsie van Lied 256                 
 • Zingen: Glorialied 672: 1, 3, 7
 • Gebed van de Zondag
 • Aandacht voor de kinderen
 • Zingen: “Lees je Bijbel, bid elke dag ”
 • Schriftlezing: Exodus 24: 12-18
 • Zingen: Lied 655: 1, 2, 4
 • Schriflezing: Handelingen 2: 1-13
 • Zingen: Lied 683: 1, 2, 3, 4  
 • Overdenking
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Lied 685: 1, 2, 3, 4, 5 
 • Inleiding op de gebeden
 • Lied: “Lenten meditation” (Jay Althouse)
 • Gebeden
 • Inzameling
 • Zingen: Slotlied: 687: 1, 2, 3
 • Zegen 
 • Zingen: Lied 425

Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de kerkgeld app. De app kunt u vanuit de app store (Apple en IOS) installeren op tablet of smartphone.

terug