zo 24 mei 2020  om 9.30
Voorganger: Ds. Raymond de Hoop
Viering
Ouderling: Coroline de Ruiter
Organist: Han Langeveld

Besloten viering. Bekijk hier de viering via de kerkTV internet. 

Voorbeden voor deze viering kunt u doorgeven aan de scriba via mail scriba@protgemoudewater.nl

Orde van dienst:

 • Psalmwoord: Psalm 27: 7-9
 • Zingen: Psalm 27: 1, 4
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Lied 940 / Opwekking 695
 • Psalmwoord: Psalm 27:5
 • Drempelgebed
 • Schriftlezing: Psalm 121
 • Zingen: Lied 902: 1, 4, 5
 • Schriftlezing: Johannes 15: 26 - 16: 4
 • Zingen: Lied 695: 1, 2, 3, 5
 • Overdenking
 • Muziek
 • Zingen: Lied 752: 1, 3, 5
 • Gebeden
 • Zingen: Slotlied 910: 1, 4
 • Zegen


Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de kerkgeld app. De app kunt u vanuit de app store (Apple en IOS) installeren op tablet of smartphone.

terug